Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Dohled nad přepravou, úroveň II

 

Součástí služby je:

dodatečná kontrola kvality produktů. Dohled nad přepravou I. úrovně představuje 100% kontrolu produktu nad rámec výrobního postupu vykonávaného zaměstnanci dodavatele. Dohled nad přepravou II. úrovně představuje 200% kontrolu. Dohled nad přepravou I. úrovně při využití dohledu nad přepravou II. úrovně nepozbývá platnosti a certifikovanou společností je proveden na odlišném místě.

 

Výhody:

při výkonu dohledu nad přepravou II. úrovně společnost Exact Systems poskytuje veškeré nezbytné postupy pro zajištění kvality tak, aby klient v průběhu kontrol obdržel nejvyšší možnou úroveň poskytovaných služeb. Užívané procesy:

 • Systém řízení kvality ISO 9001-2001

 • Vybrané prvky systému ISO/TS 16949

 • Tvorba a aplikace Plánu kontroly a výzkumu

 • Představení konceptu TQM - Komplexní řízení kvality

 • Zavádění metod a nástrojů kvality FMEA a QFD

 • 5ešení problémů (vydání průkazu PDCA, diagram Ishikawa)

 • Práce s MS Excel

 • Metody statistiky v kontrole kvality – SPC

 • Metody Štíhlé výroby a Six Sigma.

 

Proč Exact Systems:

V polovině roku 2008 jsme obdrželi oficiální akreditaci od jednoho z výrobců původních zařízení (OEM) k výkonu kontrol v oblasti dohledu nad přepravou I. a II. stupně. Díky dlouholetým zkušenostem a především důvěře, kterou v nás vkládají naši současní zákazníci, s tímto OEM výrobcem spolupracujeme dodnes. V současnosti vykonáváme dohledy nad přepravou ve střední a východní Evropě.

Všichni inspektoři společnosti Exact Systems, kteří dohled na přepravou vykonávají:

 • jsou náležitě vybrání několikastupňovým procesem náboru;

 • podstoupili školení vyhodnocování rizik;

 • jsou pravidelně proškolování (bezpečnost práce, požární bezpečnost, řízení kontroly a nástroje pro tvorbu opatření);

 • jsou skupinově pojištění pro případ úrazu.