Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Jste výrobce

Zdokonalení postupů

Zdokonalení postupů je řešením potíží s výrobním postupem a nepostačující kvality Vašich výrobků.

Nápady a odhodlání – jsou zajištěny našimi inženýry a odborníky při řešení jakéhokoli problému s výrobním postupem či produktovou úpravou. Toto řešení je ideální, jsou-li Vaši vlastní inženýři zaneprázdněni prací na jiných úkolech nebo vám nedostatek nápadů brání ve vykonání změn.

 

Kontrola kvality konečného produktu

Kontrola kvality konečného produktu je řešením potřeby zajištění úplné kontroly Vašeho konečného produktu.

100% - je míra jistoty kvality, kterou výrobce obdrží, rozhodne-li se využít naší podpory při kontrole konečného produktu.

 

Dohled nad přepravou, úroveň II

Dohled nad přepravou II. úrovně je řešením potřeby zajištění dohledu druhé úrovně.

Přenesením kontroly v průběhu dohledu nad přepravou II. úrovně přinutí dodavatele k navýšení kvality dodávaných součástek.

 

Montážní podskupina / Výroba

Montážní podskupina a výroba jsou řešením potřeby po pružné podpoře v oblasti výroby.

Jestliže výrobce obdrží zakázky nad rámec jeho možností najmout dodatečné zaměstnance, nabízíme řešení v podobě poskytnutí kvalifikovaného personálu.

 

Třídění & Přepracování

Třídění & Přepracování je řešením problémů s dodávkou vadných součástek a rizika narušení kontinuity Vašeho výrobního procesu.

60 minut - je doba, kterou potřebujeme od zadání poptávky na započetí třídění / přepracování součástek.

 

Extranet

Extranet je řešením potřeby nástroje, který by napomáhal monitorovat vadné součástky od dodavatelů.?

24h/7dni – je náš online systém podávání zpráv připraven výrobci poskytnout nepřetržitý přístup o aktuálních informacích týkajících se průběhu reklamací, systém rovněž umožňuje analýzu výsledků kontroly kvality.

 

Rezidentní inženýrství

Rezidentní inženýrství je řešením neustálého dohadování se s problémovými dodavateli?

Rezidentní inženýr – výrobci umožní nejen efektivnější fungování, ale také poskytne čas věnovat se jiným záležitostem. Dodavatel navíc získá neustálou podporu v případě potřeby řešení nenadálých problémů s kvalitou dodávek.