Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Náplň práce

Kontrolor Kvality

Kontrolor kvality je osoba odpovědná za vyřízení objednávky, provádění kontroly, oprav a třídění součástek a...

vice
Kontrolor Kvality

Kontrolor kvality je osoba odpovědná za vyřízení objednávky, provádění kontroly, oprav a třídění součástek a dokončených výrobků v souladu s kritérii stanovenými klientem. Kontrolor kvality musí být mít specifické manuální dovednosti, schopnost pracovat podle postupu a pokynů, musí znát techniky měření a umět číst technické výkresy. Osoba zaměstnaná jako kontrolor kvality musí umět používat posuvné měřítko, snímač nebo mikrometr a měla by se účastnit realizace každé udělené objednávky. Pro tuto pozici jsou vhodné mladé, ambiciózní a samostatné osoby.

Koordinátor Kvality

Koordinátor kvality je odpovědný za organizaci a dozor na vyřízení objednávky zadané klientem a dále za koordinaci práce...

vice
Koordinátor Kvality

Koordinátor kvality je odpovědný za organizaci a dozor na vyřízení objednávky zadané klientem a dále za koordinaci práce týmu kontrolorů kvality, který je mu podřízen. Hlavními úkoly osoby, která je zaměstnaná jako koordinátor, je péče o řádné vyřízení objednávky při dodržování norem kvality a odpovědnost za to, aby dokumentace byla v souladu s interními požadavky společnosti a klienta. Koordinátor odpovídá za systematické zlepšování kvality poskytovaných služeb, řešení problémů kvality, implementaci nápravných a preventivních kroků a současný kontakt s klienty při provádění a vyřizování objednávky. Pro tuto pozici jsou vhodné řádně organizované osoby.

Rezident Inženýr

Rezident inženýr zastupuje našeho klienta v závodu příjemce. Hlavními úkoly našich rezidentů je péče o...

vice
Rezident Inženýr

Rezident inženýr zastupuje našeho klienta v závodu příjemce. Hlavními úkoly našich rezidentů je péče o řádný standard kvality dané výroby a okamžité řešení případných problémů. Okamžitou reakcí na problémy s kvalitou snižuje rezident riziko poškození dobré pověsti společnosti, kterou zastupuje. Pro tuto pozici je vhodná osoba, která má analytické myšlení, která je kreativní a má dobré mezilidské dovednosti.