Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Obsluha zákazníka

60 min.
 • Přijetí objednávky

  Každému z našich zákazníků je přidělen koordinátor (služba v závodě). Zde žádáme naše zákazníky, aby přidělenému koordinátorovi zasílali poptávky po našich službách (e-mailem nebo telefonicky).

  Přijetí objednávky
 • Kontakt s dodavatelem

  Jestliže se kontrola týká komponentů Vašeho dodavatele, poté co od vás obdržíme objednávku, zašleme informace přímo dodavateli – plátci služby.

  Kontakt s dodavatelem
 • Začátek vyřizování objednávky

  Koordinátor je osoba, která odpovídá za to, že se objednávka začne vyřizovat do 60 minut od chvíle, kdy obdržel informaci od zákazníka. Teoreticky je možné začít objednávku vyřizovat během několika minut (Koordinátor/Kontrolor je trvale přítomen v závodě). Náš koordinátor kontaktuje osobu z Vaší společnosti, s níž vypracujeme podrobná kritéria a požadavky pro každou objednávku. Na základě obdržených pokynů koordinátor vyplní specifikaci kontroly.

  Začátek vyřizování objednávky
 • Vyřízení objednávky

  Po dojednání podrobností objednávky koordinátor shromáždí součástky ke kontrole a v přiděleném místě začne efektivně pracovat spolu s příslušným počtem kontrolorů.

  Vyřízení objednávky
 • Plnění objednávky

  Neprodleně po dokončení objednávky předáváme součástky našemu zákazníkovi a koordinátor vypracuje zprávu. Každé balení součástek je řádně označeno, aby nebyly problémy s jejich budoucí identifikací.

  Plnění objednávky
 • Denní zprávy

  Koordinátor vyplní formulář denního reportu a předá jej zákazníkovi. Formulář zahrnuje veškeré podrobné informace týkající se poskytnuté služby (počet kontrolovaných dílů – OK - NOK, pareto vad, atd.)

  Denní zprávy
 • On-line zprávy

  Naši zákazníci i naši dodavatelé mají přístup k Extranetu, díky čemuž si mohou ověřit výsledky a data týkající se služeb, které poskytujeme 24 hodin denně.

  On-line zprávy
 • Provedení služby

  Přímo po dokončení objednávky posíláme zákazníkovi ocenění služby s kopií faktury, jejíž originál zasíláme neprodleně poštou.

  Provedení služby
Problém
s kvalitou
Problém je vyřešen