Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Plastosfera

Výrobní seskupení polymeru Plastosfera“ svou činnost začalo 14. července 2011. Platosfera je komunikační platforma a nástroj pro vyjednávání v oblasti spojené s odvětvím výroby plastů. Tato platforma je otevřena veřejnosti a pracuje na základě současného zaměření potřeb podniků. Posláním Platosfery je vytvářet podmínky pro spolupráci a propojení mezi podnikáním, výzkumem a vývojem a poskytovat komplexní přenos vědomostí. Seskupení je spravováno Regionální agenturou pro místní rozvoj v Čenstochové, Centrem pro Inovaci a přenos technologií na Slezské univerzitě a společností Plastigo.

Pro více informací prosím navštivte: http://plastosfera.pl/