Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Postup pro přijímání zaměstnanců

Lidé jsou hnací silou společnosti Exact Systems. Hledáme zaměstnance, kteří skrze jejich odhodlání, otevřenost a tvořivost přispějí ke skvělým výsledkům a rychlému růstu naší společnosti. Nábor zaměstnanců společnosti Exact Systems se skládá ze dvou základních kroků:

Krok 1: Prověření dokladů uchazečů

Výběr kandidátů začíná na základě jimi předložených dokladů. Hodnotíme, jak se uchazečovy dovednosti a kvalifikace shodují s očekáváním, které na budoucího zaměstnance máme my a které je uvedeno v inzerátu o volné pracovní pozici.

Krok 2: Pohovor

Vybraní uchazeči s nejvhodnějšími dovednostmi a kvalifikací jsou poté pozváni na pohovor do příslušné pobočky. Během rozhovoru se snažíme lépe porozumět kandidátovým dovednostem, vědomostem, zkušenostem, jazykovým znalostem (jestliže je daná pracovní pozice vyžaduje) a zájmům. Pro uchazeče je to také skvělá příležitost dozvědět se více informací o společnosti a pozici, o kterou se uchází. Obvykle jsou organizovány dva takovéto pohovory. Součástí každého pracovního pohovoru je také praktická část, kdy jsou uchazeči požádáni o vyplnění příslušných testů, tímto si ověřujeme uchazečovy predispozice pro výkon konkrétního pracovního místa a jeho manuální zručnost.

Informace o náboru uchazečů lze nalézt zde .