Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Právní dokument

Zákonné oznámení definuje termíny a podmínky týkající se užívání této internetové stránky a týká se všech jejích uživatelů. Používání této internetové stránky znamená, že byly akceptovány výše uvedené podmínky.

Podmínky

  1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.exactsystems.cz je společnost Exact Systems Czech Republic s.r.o. (dále jen "Exact Systems").
  2. Veškerý obsah internetových stránek www.exactsystems.cz včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Internetové stránky a/nebo jejich obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití internetových stránek a/nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno.
  3. Je zakázáno obsah internetových stránek www.exactsystems.cz rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje jak na šíření a prezentování tohoto obsahu v rámci jiných databází a děl tak i na archivaci informací obsažených na internetových stránkách u uživatele. Je zakázáno vytvářet přímé linky k obsahu internetových stránek www.exactsystems.cz. Žádný nevyžádaný e-mail (spam) nesmí být směrován na tyto internetové stránky nebo skrze ně.

V případě zájmu o jiné užití internetových stránek www.exactsystems.cz nebo jejich obsahu, než jen jejich prohlížení a čerpání informací, se můžete obrátit na Exact Systems prostřednictvím e-mailu office@exactsystems.cz.

  1. Jakýmkoliv nepovoleným zásahem nebo nepovoleným užitím internetových stránek www.exactsystems.cz, nebo jejich obsahu může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv Exact Systems nebo třetích osob. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla, včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
  2. Označení Exact Systems je řádně registrovanou ochrannou známkou, k níž se vztahují odpovídající právní předpisy.
  3. Ochranné známky, servisní známky, obchodní jména, loga a produkty obsažené na internetových stránkách www.exactsystems.cz jsou chráněny v České republice a jakož i mezinárodně. Jakékoliv jejich používání bez předchozího písemného svolení jejich majitelů je zakázáno, s výjimkou identifikace produktů nebo služeb společností Exact Systems.

Exact Systems neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na internetových stránkách www.exactsystems.cz. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů z internetových stránek www.exactsystems.cz.  Exact Systems si vyhrazuje právo internetové stránky www.exactsystems.cz a/nebo jejich obsah upravovat či měnit bez předchozího upozornění.