Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Rezidentní inženýrství

POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klientem společnosti Exact Systems byl francouzský dodavatel, jeden z producentů polyesterových produktů. Daný klient spolupracuje s výrobci automobilového průmyslu, své produkty však dodává i do jiných průmyslových odvětví. Společnost byla založena v roce 1910 a v současné době je předním dodavatelem polyesterových pásek, které jsou součástí navíječů bezpečnostních pásů. Společnost splňuje nejvyšší standardy kvality automobilového průmyslu.

 

POPIS PROBLÉMU:

Páska je vyráběna velice složitým, několikastupňovým procesem sestávajícím z mnoha operací. V době, kdy nás klient požádal o vyřešení problému neshody s dohodnutými požadavky mohla náležitou identifikaci a vyřešení problému zajistit jen podrobná znalost postupu výroby. Separace vadné pásky je bez znalosti produktu a dostupnosti specializovaného měrného a kontrolního zařízení velice složitou záležitostí. Vzhledem k vzdálenosti zákazníka by byl vlastní zásah dodavatele velmi nákladný, časově náročný a nebylo by možné jej bezprostředně vykonat.

 

ŘEŠENÍ:

Z řad inspektorů společnosti Exact Systems byla vybrána jedna osoba, která splňovala zákazníkovy požadavky v oblasti technického vzdělání, znalosti cizích jazyků, vědomostí a povědomí o měřících zařízeních. Vybraná osoba se zúčastnila dvoutýdenního školení ve výrobním závodě u francouzského dodavatele. Školení bylo zakončeno teoretickou a praktickou zkouškou, která měla ověřit, zda vybraná osoba dosáhla zamýšleného cíle - obeznámit se s možnými problémy kvality, důvody jejich vzniku a způsoby jejich řešení. Rezidentní kontrolor byl rovněž vybaven monitorovacími zařízeními (např. crockmeter - zařízení na měření trvalé udržitelnosti barvy). Po vstupním vyškolení bylo s rezidentním kontrolorem jednáno jako se zaměstnancem klienta a byl informován a jakýchkoli problémových situacích. Díky možnosti rychlé reakce a řešení problémů na místě bylo významně sníženo riziko poškození dobré pověsti stejně tak, jako rizika spojená se zastavením výrobní linky klienta.

 

VÝHODY:

Od té doby, co byl do podniku zařazen rezidentní kontrolor jednající jménem zájmů klienta, klient zaznamenal menší množství problémů, které musel se zákazníky řešit a zvýšení kvality dodávané pásky. Časově a finančně náročné třídění bylo eliminováno. Rezidentní kontrolor spolu s jeho týmem inspektorů dostáli zákazníkovým požadavkům. Hlavními přínosy angažování společnosti Exact Systems jsou:

  • Úspora nákladů a času stráveného při návštěvách podniku zákazníka

  • Snížení množství stížností a poměru vadných částí na milion

  • Prevence vzrůstu problémů kvality

  • Zlepšení image zákazníka a jeho vztahů s dodavateli

  • Snížení nákladů maximálním využitím zbytků a optimalizací oprav.