Zapomněli jste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Třídění & Přepracování

POPIS ZÁKAZNÍKA:

Zákazník společnosti Exact Systems je součástí nadnárodní společnosti zabývající se návrhem a dodávkou součástek, zejména pak součástek automobilových pro výrobce osobních a malých nákladních vozů. Daná společnost se zaměřuje na výrobu okenních mechanismů, zámků a kabelů pro automobilový průmysl. Díky vysoké kvalitě výrobků je tato společnost v automobilovém průmyslu velmi uznávaná.

 

POPIS PROBLÉMU:

Konečný dojem špičkového výrobku ovlivňuje nespočet faktorů. Jedním z nejdůležitějších je kvalita součástek dodaných na výrobní linku. To je důvodem, proč součástky každého dodavatele musí splňovat přísné požadavky na kvalitu. K nesplnění požadavků na kvalitu může dojít např. z důvodu náhlého navýšení objednávek, nestability postupů či chybě obslužného technika. Jakmile zákazník obdrží dodávku vadných součástek, které nelze při montáži použít, nastává problém. Samotná reklamace u dodavatele a dodavatelova vzdálenost od klienta zamezují okamžitému zaslání nových, bezvadných součástek a jsou předurčujícími znaky neefektivní výroby. Vzhledem k tomu, že zastavení výrobní linky z důvodu nedostatku kompatibilních součástek je velice drahou záležitostí, zákazník očekává okamžitou reakci a vyřešení problému.

 

ŘEŠENÍ:

Společnost Exact Systems zajistí zmobilizování dodavatelů. Koordinátor společnosti Exact Systems je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby mohl okamžitě reagovat na upozornění o problému s kvalitou dodávky. Naše společnost obvykle začne s řešením problému do 60 minut. Během této doby inspektoři kvality pod dohledem koordinátora začnou provádět výběr, kontrolu či opravu součástek. Služba je vykonávána v souladu s předem vymezenými požadavky na kontrolu. Po dokončení jsou jak zákazník, tak dodavatel uvědomeni o výsledcích kontroly kvality dodávky a vadné součástky jsou odděleny.

 

VÝHODY:

Společnost Exact Systems poskytuje komplexní služby zákazníkům v oblasti práce se součástkami (od informování dodavatele až po přímé dohodnutí ceny).

Hlavními přínosy angažování společnosti Exact Systems jsou:

  • Rychlá doba odezvy - zásah ve společnosti zákazníka v době, kterou si určí

  • Profesionální a efektivní provedení výběru, kontroly a opravy

  • Systematické vykazování výsledků kontroly pro účely poskytnutí spolehlivé databáze informací pro oddělení kvality

  • Snížení nákladů spojených se zastavením výroby

  • Poskytnutí kvalitních, kompatibilních součástek - udržení kontinuity výroby

  • Nárůst kvality dodávek / motivace dodavatelů.